Tilbud i kommuner

For at gøre det mere overskueligt at finde hjælp og støtte, finder du her en oversigt over tilbud i landets kommuner og regioner. Du kan også få overblik over nationale tilbud.

Alle tilbud på denne side er gratis. Hvis du har kendskab til et tilbud der ikke fremgår af denne side, så kontakt gerne Laura Thormann Nielsen på ltn@psykiatrifonden.dk.

Det er vigtigt at understrege, at kommuner der står angivet som ikke havende et tilbud til målgruppen, altid har mulighed for at tilbyde børn og unge i mistrivsel støtte og hjælp gennem servicelovens §11 og §50. Kontakt din kommunes socialforvaltning for at høre nærmere og få hjælp.

 

Tjek, hvilke tilbud, som er tilgængelige i din kommune nedenfor.