Det Nationale Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom

310.000 børn og unge i Danmark vokser op med en far eller mor med en psykisk sygdom, og derudover antages det, at mindst 30.000 børn har en søskende med en psykisk sygdom. Vokser et barn op i en familie med psykisk sygdom, risikerer barnet i langt højere grad end andre børn at komme i social og faglig mistrivsel samt på længere sigt selv at udvikle psykisk sygdom.

Hvert fjerde barn i Danmark vokser altså op i en familie med psykisk sygdom, og op mod 70% af disse børn modtager ingen hjælp. De er derfor både en udsat og meget overset gruppe, og der er brug for systematik i opsporingen og tilbud til disse børn. En lille indsats kan gøre en kæmpe forskel!

 

Behovet for at udbrede viden og etablere indsatser, som støtter børnene, er stort - derfor har vi etableret Kombu. Bag Kombu står Psykiatrifonden, Region Nordjylland og Region Hovedstaden med den fælles vision:

At børn og unge, som vokser op i en familie med psykisk sygdom, får samme muligheder som andre for at leve et selvstændigt liv i trivsel.

Vores målsætning er:

  • Den nyeste viden og værktøjer, relateret til det at vokse op i en familie med psykisk sygdom, er udbredt hos de fagpersoner, som familierne møder.
  • Børn og unge, som vokser op i en familie med psykisk sygdom, bliver identificeret.
  • Fagpersoner, som arbejder tæt på familier med en psykisk sygdom, har kompetencer til at tilbyde og forestå tidlig støtte og indsats.

Viden, rådgivning og værktøjer til fagpersoner:

Kompetencecenteret er det naturlige første sted, hvor fagpersoner kan søge viden og rådgivning, hvis de arbejder med familier, hvor et familiemedlem er ramt af psykisk sygdom. På hjemmesiden Kombu.dk tilbydes der konkrete værktøjer, vejledning og personlig rådgivning, så fagpersoner kan blive bedre rustet til at opspore og støtte udsatte børn og evt. henvise dem til relevante tilbud i kommunen eller regionerne.

Kompetencecenteret er støttet af Sundhedsministeriet via satspuljemidler i en 4-årig periode fra 2019.