Den modige samtale med forældre

Det er svært for både fagpersoner og forældre at tale om psykiske vanskeligheder og problemer. Det kan være en hjælp at sparre med en kollega eller en anden fagperson, så man er mere tryg ved at skulle tale med forældrene.

Nedenstående er tænkt som inspiration til dig, der kender et barn du er bekymret for. Måske kender du årsagen til mistrivslen hos barnet – måske ikke. Under alle omstændigheder kan du kun hjælpe ved at handle aktivt og tage initiativ til kontakt og samtale. Som udgangspunkt må du acceptere, at forældrene kender deres børn og familie bedst, men samtidig må du holde fast i din bekymring - for barnets skyld. For børn viser ofte tegn på, at de mistrives længe før forældrene erkender, at der er et problem. Det er derfor ikke sikkert forældrene kan genkende din bekymring.

Fagkonsulent og børnegruppeleder i Psykiatrifonden, Tina Mastrup, giver i denne video 6 gode råd til samtalen med forældrene.

Hold fast i barnets trivsel som udgangspunkt for interessen +
Giv konkrete eksempler og vær undrende og undersøgende +
Vær nysgerrig, respektfuld og vedholdende +
Brug dine kollegaer til sparring og inspiration +
Afdæk hvad du kan gøre for at hjælpe barnet +
Hold fast i dig selv som en betydningsfuld voksen i barnets liv +
Hjælp og ideer til gode formuleringer til samtalen med forælderen +

Samtaleguide - Kære forældre

Denne guide hjælper dig til, hvordan du kan tage den svære samtale med forældre, så de kan forstå barnets perspektiv.

Handleplan - Hjælp til skolebarnet

Handleplanen kan hjælpe jer med at afdække barnets tegn på mistrivsel - herunder psykisk sygdom i familien. Ydermere vil redskabet hjælpe jer med at sikre, at indsatser omkring barnet dokumenteres, samt skabe klarhed for alle involverede.