Sådan påvirkes barnet

Børn er forskellige og reagerer på forskellige måder, når psykisk sygdom fylder i den nære familie. Dog er alle børnene karakteriseret ved at være bekymrede for deres forældre og have ”lange antenner” i forhold til at holde øje med forælderens trivsel og sindstilstand.

Børn kan mærke, når noget ikke er, som det skal være, og når deres forældre har det skidt. Derfor bliver børn også påvirkede, når deres forældre bliver ramt af en psykisk sygdom. Hvor meget sygdommen påvirker barnet afhænger af en række faktorer; blandt andet sygdommens art og sværhedsgrad, hvor længe den står på, hvor gammelt barnet er, når sygdommen bryder ud, og hvordan netværket omkring familien er. Under alle omstændigheder påvirker sygdommen altid barnet, og det er vigtigt, at barnet kan tale med nogen om det – ellers risikerer barnet at komme til at føle sig ensom, anderledes og blive ramt af skyldfølelse.

Børn reagerer forskelligt på at vokse op med en forælder med psykisk sygdom og viser deres mistrivsel på måder, som også kan være udtryk for andre problematikker. Det er derfor ikke en let opgave at identificere disse børn, og det er nødvendigt at se på en række almene mistrivselsfaktorer.

Nedenfor finder du en række typiske mønstre hos disse børn.

Særligt veludviklede evner for at fornemme andres sindstilstand og energi +
Bekymrede for deres forældre og kan synes, det er deres ansvar at passe på forælderen +
Børn er loyale og tilbageholder information +
Børn har brug for viden +
Følelser af skyld og skam +
Alderssvarende udvikling og kognitive udfordringer +
Mistrivsel – hvordan skal vi voksne forstå det? +