Sådan påvirkes forældrerollen

Mange, som er ramt af psykisk sygdom, er gode forældre.

Hvis man som forælder er ramt af en psykisk sygdom, betyder det, at man i perioder kan have svært ved at være den forælder, man ønsker at være, da ens evne til nærvær, interesse og kontakt med barnet kan være påvirket af sygdommen. Hvis sygdommen fylder, er det derfor vigtigt at få støtte – fx ved, at andre kan tage over der, hvor man ikke selv magter.


Professor og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Anne Thorup, fortæller i denne video om, hvordan psykisk sygdom hos forældre kan påvirke barnet.

Sådan kan psykisk sygdom påvirke samarbejdet med barnets skole- og fritidsliv +
Sådan kan psykisk sygdom påvirke forældrerollen +
Opfat barnet, som det er +
Engager dig positivt i et samspil med barnet – vær nærværende og vis interesse +
Vær en tryg base +
Prioriter barnets grundlæggende behov fremfor egne +
Strukturer og rammesæt hverdagen +
Hav realistiske og alderssvarende forventninger til, hvad barnet kan mestre +
Hav empati med barnet og rum barnets frustrationer +
Rum smerte og frustration uden at afreagere på barnet +
Hav realistiske forventninger til, hvilke behov barnet kan opfylde +
Skel mellem ”voksenemner” og ”børneemner” +