Særligt om unge

Unge som vokser op og lever i familier med psykisk sygdom bliver, ligesom børn, påvirket i deres trivsel, udvikling og sociale velbefindende.

Mange af de unge udviser de samme tegn og adfærd, som børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom. Forskellen er, at den unge i modsætning til barnet befinder sig i en periode af sit liv, som overordnet set er karakteriseret ved en pubertet og frigørelse fra voksne.

Pubertet, identitet og svære følelser +
Den unge har (stadig) brug for en voksen +
Unge pårørende vil ofte gerne involveres +