Tegn hos børn

Børn reagerer forskelligt på det svære vilkår at vokse op med en forælder med psykisk sygdom – og viser deres mistrivsel på måder, som også kan være udtryk for andre problematikker.

Det er derfor ikke en let opgave at identificere disse børn, og det er nødvendigt at se på en række almene mistrivselsfaktorer.

Under- eller overenergi
Børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom, kan have lav vitalitet, lav energi og lavt engagement. De kan være apatiske og mimikfattige. Modsat kan børn have høj energi, kropslig uro, aggression og manglende koncentrationsevne.

Adfærdsproblemer
Børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom, kan være overtilpassede, ansvarlige og pligtopfyldende. De ”går under radaren” og er usynlige for andre voksne. Andre børn reagerer ved at være kaotiske, uorganiserede og urolige. Nogle børn søger overdreven voksenkontakt, andre børn er kontrollerende og styrende, og andre igen opsøger negativ opmærksomhed eller indtager fjollerollen.

Somatiske symptomer
En væsentlig del af de børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom, har somatiske symptomer. Typisk søvnproblemer, mave- og hovedpine, overdreven reaktion ved smerte mm.

Kigger man overordnet på børnenes adfærd kan der udledes tre overordnede kategorier for adfærd, som kan være tegn på mistrivsel. Bliv klogere på de forskellige adfærdsmønstre hos børn i filmene nedenfor.

De udadreagerende børn
De udadreagerende børn bruger ofte strategier, som er karakteriseret ved aggressive eller vredesfulde handlinger – både mod sig selv eller sine omgivelser. Nogle af børnene får typisk opmærksomhed gennem dramatiserende eller ’klovneagtig’ adfærd. Fælles for børnene er, at de har svært ved at skabe og fastholde sociale relationer som følge af deres handlinger.

De indadvendte børn
De indadvendte børn er karakteriseret ved ofte at trække sig tilbage eller helt undgå kontakt med andre mennesker. De er dygtige til at gøre sig ”usynlige” for voksne. De kan have et højt skolefravær.

De overtilpassede børn
De overtilpassede børn er karakteriseret ved generelt at bevæge sig ”under radaren” for de fleste voksne. Børnene er ofte pligtopfyldende, rettidige, omsorgsfulde og bryder sig ikke om at modtage særskilt opmærksomhed. Fælles for børnene er, at de ofte kommer til at påtage sig et stort voksenansvar, har mange bekymringer og føler sig oversete af deres omgivelser. Denne gruppe ses meget ofte, når der er tale om forældre med psykisk sygdom.

Skema - "Vi er bekymrede"

Vejledning til samtalen med børn