Sådan påvirkes barnet

Børn er forskellige og reagerer forskelligt, når psykisk sygdom fylder i den nære familie. De fleste små børn bliver ekstra opmærksomme på deres forældre, når de har det dårligt og har ”lange antenner” i forhold til at holde øje med forælderens humør og sindstilstand. Børn kan mærke, når noget er anderledes eller føles forkert, og når en forælder rammes af en psykisk sygdom, bliver børnene derfor også påvirkede.

Hvor meget sygdommen påvirker barnet afhænger af en række faktorer – bl.a. sygdommens art og sværhedsgrad, hvor længe den står på, hvor gammelt barnet er, når sygdommen bryder ud, og hvordan netværket omkring familien er. Under alle omstændigheder påvirker sygdommen altid barnet. Det er derfor vigtigt, at nogen har fokus på barnets trivsel og udvikling og taler med barnet om det, der sker, da det ellers risikerer at føle sig ensomt, anderledes eller bliver ramt af skyldfølelse.

Nedenfor finder du en række typiske mønstre hos disse børn.

Særligt veludviklede evner for at fornemme andres sindstilstand og energi +
Bekymring og ansvar for at passe på forælderen +
Børn er loyale +
Børn har brug for viden +
Følelser af skyld og skam +
Alderssvarende udvikling og kognitive udfordringer +
Mistrivsel – hvordan skal vi voksne forstå det? +