Sådan støtter du barnet

Du kan gøre en forskel!

Hvis du er bekymret for et lille barn, som du møder ifm. dit arbejde, er det vigtigt, at du reagerer på din bekymring. Selvom man er vant til at tale om svære emner, kan det være svært at starte en samtale med forældrene om deres (eventuelle) psykiske sygdom – og om, hvad man har lagt mærke til hos barnet. Det er et sårbart emne, og mange forældre taler ikke åbent om, at de har psykiske problemer. Derfor er det vigtigt at understrege, at du som fagperson kan gøre en stor forskel – det ved man.

Du er en betydningsfuld voksen for familien, og den bedste måde at støtte barnet på er ved at støtte forældrene til at se og forstå barnets behov og blive de bedst mulige forældre under de givne omstændigheder.

Mange forældre med psykisk sygdom har selv mange overvejelser om, hvad den psykiske sygdom betyder for barnets udvikling og trivsel og vil blive glade for at have dialog om dette med en fagperson. Sammen med forældrene kan man også aftale, om de ønsker hjælp til at tale med barnet om sygdommen. Al erfaring viser, at det frigiver energi, når noget ikke længere er tabubelagt, og også i småbørnsfamilier vil hverdagen blive lettet, hvis man har et sprog for og en åbenhed omkring den psykiske sygdom.

Invitér forældrene til en snak om barnet og om, hvordan familien har det +
Tal med forældrene om forældrerollen +
Tag initiativ til kontakt +
Børn har brug for tid og en voksen, de kan regne med +