Tegn hos børn

Børn reagerer forskelligt på det at vokse op med en forælder med psykisk sygdom. Reaktionen afhænger selvfølgelig rigtig meget af forælderens sygdomsforløb og kvaliteten af den hjælp, familien får. Jo bedre hjælp og støtte familien og barnet får, jo mindre er risikoen for, at barnet mistrives.

Mistrivsel kan komme til udtryk på mange forskellige måder og kan også være udtryk for andre problematikker. Det er derfor ikke en let opgave at identificere disse børn, og det er nødvendigt også at se på en række almene mistrivselsfaktorer.

Adfærden +
Somatiske symptomer +