Sådan påvirkes de raske søskende

Nedenfor beskrives typiske følelser og reaktionsmønstre hos søskende til et barn med en psykisk sygdom.

Jalousi, vrede, frustration +
Skyld og skam +
Angst og afmagt +
Ensomhed +
Veludviklede ”antenner” - opmærksomhed på andres behov. +
Tilsidesættelse af egne behov, problemer og bekymringer +
Tabu og svære samtaleemner +
Ansvarlighed – overfor søskende og forældre +
Børn bebrejder ikke forældrenes prioriteringer +
Alderssvarende udvikling +