Sådan påvirkes dynamikken mellem raske børn og søskende med psykisk sygdom

At være søskende til et barn med psykisk sygdom kan vække mange følelser. Ofte er følelserne i konflikt med hinanden, fordi de er ambivalente og modstridende. Nogle børn oplever fx på den ene side, at de føler et stort ansvar for at drage omsorg, beskytte og tage hensyn til den syge søskende – og på den anden side er de fyldt op af følelser af vrede og jalousi over at ikke at modtage opmærksomhed og omsorg i familien. På samme vis oplever nogle børn, at sygdommen på en måde er med til at skabe et tæt og fortroligt bånd imellem dem som søskende, men at sygdommen på samme tid er med til at skabe afstand og medfører et stort afsavn efter søskendeforholdet.

  • Barnet kan på den ene side at være vred og frustreret og på den anden side være loyal over for sin søster/bror
  • Barnet kan på den ene side have ønsket om at hjælpe og drage omsorg – på den anden side et behov for afstand og distancering; fx ved at flytte hjemmefra i tidlig alder for at frigøre sig.

Søskenderelation – symmetri og asymmetri i samvær og ligeværd +
Konfliktfyldte og ambivalente følelser +
Bekymring for søskende (og svært at forstå sygdommen og reaktionsmønstre) +
At gå alene med viden om sin søskende med psykisk sygdom +