Sådan påvirkes familiedynamikken

Søskenderelationen er en unik relation, som ikke er sammenlignelig med andre relationer, herunder forældrerelationen eller venskaber.

Søskende deler en stor del af hinandens liv og opvækstvilkår og har derfor en særlig tilknytning til – og viden om – hinandens liv og personlige udvikling. Men det at være søskende til en bror eller søster, som har en psykisk sygdom, medfører også mange følelser, som kan være tunge at gå rundt med. Mange søskende beskriver, at de føler sig ensomme eller overladt til sig selv, og forskning viser, at de selv er i øget risiko for at udvikle en psykisk lidelse senere i livet.

Søskende til børn med en psykisk sygdom er derfor en selvstændig, udsat målgruppe, som kræver hjælp og støtte fra dig som fagperson. Nedenfor finder du information, råd og vejledning til, hvordan du som fagperson kan støtte en søskende til et barn med psykisk sygdom.

På denne side betegnes den eller de søskende som ikke har en psykisk sygdom som ’de/det raske børn/barn’. Dette skal ses i relation til den søskende, som netop har en diagnose. Betegnelsen ’det raske barn’ er ikke et udtryk for, at barnet er i trivsel og på alle måder raskt. Det er blot en differentiering mellem det barn, der har en diagnosticeret psykisk sygdom og det eller de børn, der ikke har en diagnose.

 

Dynamikken mellem ’det raske barn’ og forælderen +
Børn samarbejder med de behov, der er i familien +