Den modige samtale med borgere der er forældre

Det er svært, men vigtigt at tale om børnene.

Når borgere er ramt af psykisk sygdom eller vanskeligheder, kan det være svært for både fagpersoner og borgere at tale om borgerens børn. Men det er vigtigt at være opmærksom på børn i belastede familier, så kæden af arv og miljø kan brydes og børnene får mulighed for at leve et bedre liv end deres forældre. Du kan hjælpe til dette ved at åbne samtalen og handle aktivt ved at sende information videre i systemet.

Her er nogle gode råd til samtalen:

Hold fast i barnets trivsel som udgangspunkt for interessen +
Vær nysgerrig og undersøgende +
Vær respektfuld og vedholdende +
Afdæk hvad du kan gøre for at hjælpe barnet +