Sådan hjælper du som fagperson

Nedenfor finder du information, råd og vejledning til, hvordan du som fagperson kan tale med forældre, som er ramt af psykisk sygdom eller psykisk mistrivsel og dermed gøre en afgørende forskel for et barn, som vokser op i en familie med psykisk sygdom.

Hvad er psykisk sygdom? +
Du har vigtig viden +
Derfor er det din opgave +
Spørg til børnene +
Samarbejdet med borgeren +
Henvis til relevant støtte til børnene +