Sådan påvirkes barnet

Børn bliver påvirkede, når deres forældre bliver ramt af en psykisk sygdom.

Børn er forskellige og reagerer på forskellige måder, når psykisk sygdom fylder i den nære familie. Dog er alle børnene karakteriseret ved at være bekymrede for deres forældre og have ”lange antenner” i forhold til at holde øje med forælderens trivsel og sindstilstand. Børn kan mærke når noget ikke er som det skal være og når deres forældre har det skidt. 

Hvor meget sygdommen påvirker barnet afhænger af en række faktorer; blandt andet sygdommens art og sværhedsgrad, hvor længe den står på, hvor gammelt barnet er, når sygdommen bryder ud og hvordan netværket omkring familien er. Under alle omstændigheder påvirker sygdommen altid barnet, og det er vigtigt at barnet kan tale med nogen om det, ellers risikerer barnet komme til at føle sig ensom, anderledes og blive ramt af skyldfølelse.

Nedenfor finder du en række typiske mønstre hos disse børn.

Særligt veludviklede evner for at fornemme andres sindstilstand og energi +
Bekymrede for deres forældre og kan synes det er deres ansvar at passe på forælderen +
Børn er loyale og tilbageholdende information +
Børn har brug for viden +
Følelser af skyld og skam +
Alderssvarende udvikling og kognitive udfordringer +