Sådan kan psykisk sygdom påvirke forældrerollen

Børn fødes ind i verden som sociale væsner, der søger tryghed og nærvær hos sine omsorgspersoner - forældrene.

Omsorgspersonens kontakt, omsorg og evne til at indgå i et følelsesmæssigt samspil med det lille barn danner senere grundlag for barnets evne til at indgå i relationer med andre mennesker. Barnet er således afhængigt af omsorgspersonens kompetencer og evner. Hjælp allerede i barndommen kan mindske de psykiske konsekvenser, som vi ved det kan få for barnet. Og det kan hjælpe hele familien.

At blive ramt af en psykisk sygdom, kan have væsentlig betydning for forældreevnen. Det kan være svært som forælder at yde ens barn den omsorg, kontakt og samspil man gerne vil, når den psykiske sygdom fylder. Det kan blive svært at skabe det nærvær og den tryghed, som barnet har brug for, og det kan være svært at få skabt en struktureret hverdag og gode fælles oplevelser – ikke fordi man ikke gerne vil, men fordi sygdommen gør, at man ikke kan. Det skal dog understreges at mange forældre med psykisk sygdom vælger at prioritere deres energi, så de kan varetage forældrerollen godt.

Nedenfor gennemgås en række parametre, hvor psykisk sygdom kan påvirke forældreevnen ved at parametrene kan være reducerede eller fraværende. 

Professor og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Anne Thorup, fortæller i denne video om hvordan familien påvirkes af psykisk sygdom.

Samarbejdet med barnets skole- og fritidsliv +
At kunne opfatte barnet som det er +
At kunne engagere sig positivt i et samspil med barnet - være nærværende og vise interesse +
At være en tryg base +
At prioritere barnets grundlæggende behov fremfor sine egne +
At strukturere og rammesætte hverdagen og have gode fælles oplevelser i hverdagen +
At have realistiske og alderssvarende forventninger til hvad barnet kan mestre +
At have empati med barnet og evne til at rumme barnets frustrationer +
At kunne rumme smerte og frustration uden at afreagere på barnet +
At have realistiske forventninger til hvilke behov barnet kan opfylde hos forælderen +
At kunne skelne mellem ”voksenemner” og ”børneemner” +