Fagligt fyrtårn uddannelse

Kurset henvender sig til dig, som har mulighed for at udbrede viden om målgruppen samt guide og rådgive dine kollegaer eller samarbejdspartnere ift. børn, som vokser op i familier med psykisk sygdom.

Kurset forløber over fire dage, hvorefter du er uddannet Fagligt Fyrtårn. Du vil efter uddannelsen have mulighed for at tilmelde dig et netværk af Fagligt Fyrtårne. Gruppen vil løbende orienteres om eventuel ny forskning samt tiltag og tilbud ift. målgruppen.
Kurset er relevant for dig, der arbejder med eller omkring børn, unge og deres forældre i kommunalt eller privat regi.

Målgruppe

Kurset er for faglige medarbejdere i almenområdet (daginstitution, folkeskole, ungdomsuddannelse) samt myndighedsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser samt diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis. Redskaberne som præsenteres på kurset kan omsættes direkte i egen lokale praksis.

Udbytte

  • Kendskab til forskning om børn og unge, som vokser op med forældre med psykisk sygdom.
  • Kendskab til forskning om børn og unge, som vokser op med en bror eller søster med psykisk sygdom.
  • Viden om hvordan det er at vokse op i en familie med psykisk sygdom samt barnets/den unges behov for information om sygdom og behandling.
  • Viden om tegn på mistrivsel hos barnet/den unge.
  • Kendskab til undersøgelse omhandlende indsatser og arbejdsgange for målgruppen i kommunalt regi.
  • Viden om konkrete redskaber til fagfolk, der kan anvendes i dialogen med det pårørende barn/unge samt i dialogen med forældre.
  • Viden om konkrete redskaber til arbejdet med målgruppen - som har såvel et forebyggende som intervenerende sigte.

Fagligt indhold

Du præsenteres for forskning og praksiserfaringer i arbejdet omkring børn, som er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom.

Kurset er opdelt i 4 dage, hvor hver dag har forskellige temaer. 

Læs mere eller tilmeld dig kurset her.

Dag 1: Viden om børn som vokser op i familier med psykisk sygdom. +
Dag 2: Opsporing +
Dag 3: Indsatser +
Opsamlingsdag: +

For mere information, kontakt Betina Vester Foget Bf@Psykiatrifonden.dk

Bliv uddannet som fagligt fyrtårn

Uddannelsen henvender sig til dig, som har mulighed for at udbrede viden om målgruppen samt guide og rådgive dine kollegaer eller samarbejdspartnere ift. børn, som vokser op i familier med psykisk sygdom.