Gruppeleder for børn og unge

Gruppelederkurset henvender sig til dig, som lyst til at arbejde med samtalegrupper for børn og unge, der vokser op med en forælder eller søskende med psykisk sygdom. Kurset forløber over fire dage, hvorefter du er uddannet gruppeleder. Kurset er relevant for dig, der arbejder med eller omkring børn og unge i kommunalt eller privat regi.

Dynamisk undervisning

Psykiatrifonden udbyder et 4-dages gruppelederkursus med fokus på børn og unge, som vokser op i familier hvor en eller begge forældre er ramt af psykisk sygdom. Kurset tilbyder en variation af teori og praksis, hvor alle teoretiske elementer tager udgangspunkt i øvelser og lege – lige til at tage med ud i en gruppe. Der forventes høj deltageraktivitet med afprøvning af de præsenterede metoder i praksis. Det er en proces, hvor der leges og laves øvelser for at mærke på egen krop, hvad børnene tilbydes. 

Gruppelederuddannelsens indhold

Med kurset får du kendskab til udviklingspsykologi, legens betydning, mentalisering og børns behov, når forældreevnen er udfordret. Du får redskaber og færdigheder til at afholde og lede grupper for børn af forældre med psykisk sygdom. Som gruppeleder vil du bidrage til, at børn lærer at mestre det svære livsvilkår, det kan være, at vokse op med en syg forælder.

Det får du på kurset

De 4 dage hænger sammen og er struktureret som et gruppeforløb, så du efterfølgende er kvalificeret til at gennemføre dit eget gruppeforløb med en anden gruppeleder.  Kurset giver dig forudsætninger for at:

  • Planlægge og gennemføre gruppeforløb for udsatte børn.
  • Inddrage lege og aktiviteter til at fremme børnenes mestring, sammenhold og gensidige støtte.
  • Anvende narrative, mestringsfremmende- og mentaliserende perspektiver på arbejdet med børnegrupper.
  • Arbejde med et udviklingspsykologisk perspektiv på børnenes adfærd.

Kurset er opdelt i modul 1 og 2 og hvert modul har en varighed på to dage.

Modul 1 +
Modul 2 +
Opfølgningsdagen +

For mere information, kontakt Tina Mastrup Tm@psykiatrifonden.dk. 

Tilmeld gruppelederuddannelsen