Nyttig viden for ledere

Er du leder og vil have viden om hvad I som kommune kan gøre?

På denne side kan du finde information om børnegrupper. Der findes information om hvad man som beslutningstager skal gøre sig af overvejelser, hvis man ønsker at etablere en tidlig forebyggende indsats overfor børn, som vokser op i familier med psykisk sygdom. I Psykiatrifonden, Region Nord og Region Hovedstaden, samt i flere kommuner rundt i landet, har man forskellige erfaringer med at etablere indsatser for denne målgruppe. Nogle kommuner har gennem mange år haft veletablerede indsatser, ofte i form af børnegrupper, andre kommuner afholder grupper, når der er samlet tilstrækkeligt med børn til en gruppe. Men de fleste kommuner har ikke tilbud til denne målgruppe på trods af, at målgruppen er nogle af de mest udsatte børn i vores samfund, og rummer ca. 20 % af børn mellem 1-18 år.

Desuden kan du få en guide til arbejdet omkring barnet i mistrivsel. 

Ønsker jeres kommune at komme i gang med at tilbyde børnegrupper for børn i familier med psykisk sygdom? +
Barnet i centrum - guide til arbejdet omkring børn i mistrivsel +