Alle børn har ret til et liv i trivsel

Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom

Tilbud og redskaber

Få et overblik over, hvilke tilbud, der er til børn i din kommune og download konkrete redskaber, som du som fagperson kan bruge i arbejdet med udsatte børn og deres forældre

Vejledning til fagpersoner

Her finder du information, råd og vejledning til, hvordan du som fagperson kan identificere, tale med og støtte et barn, som vokser op i en familie med psykisk sygdom samt vejledning til samtalen med forældrene

Hør Johannes historie

Hør Johannes historie om, hvordan hendes lærer fik en helt afgørende betydning for hendes liv som barn i en familie med psykisk sygdom.